Blog

Lad ikke nakkesmerter og hovedpine styre dit liv

Nakkesmerter og hovedpine – en af vor tids største dræber for livskvalitet for mange mennesker. I Danmark angiver ca 80% af danskerne at have haft Nakkesmerter og hovedpine inden for det sidste år. Og især kvinderne synes at være ramt. Størrer national forskningsprojekt viste i 2021 at kvinder i alderen 25-54 år har over 30% haft migræne eller hovedpine inden for de sidste 14 dage alene

Spændingshovedpine og migræne er samtidig af de primære årsager til sygefravær på arbejdet og alene migræne står for 14% af danskernes sygefravær.

Spændingshovedpine, migræne og nakkesmerter er således ikke bare et problem for den enkelte, men også en tung samfundsmæssig problematik da det koster samfundet store summer hvert år.

Mange for desværre ikke håndteret deres problemer korrekt, eller har måske ingen ide om hvor de skal starte. Mange lærer desværre bare at overleve med generne. Bug af panodil og anden smertestillende kan for mange blive et skråplan og det er bestemt heller ikke ualmindeligt at flere udvikler såkaldt medicin udløst hovedpine af smertestillende, hvor symptomer som det som forsøges at bekæmpes rent faktisk udløses af den medicin som tages for at dæmpe symptomerne.

En tur forbi egen læge kan efterlade mange med fornemmelse af manglende løsning på problemet, da egen læge ofte kun kan råde og vejlede i brugen af Panodil og anden smertestillende eller anbefaling af behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut. Ofte vil afhjælpningen af hovedpine beror på indsats på flere områder, herunder egen adfærd i forhold til provokative faktorer samt træning og øvelser til afhjælpning

Hyppigt brug af Panodil og anden smertestillende for hovedpinerne kan for mange blive et skråplan og det er desværre ej helle ualmindeligt at folk begynder at udvikle medicin udløst hovedpine. Det estimeres at selv efter 10 dages forbrug af medicin for hovedpine vil en betydelig andel begynde at udvikle hovedpine af medicinen – hovedpine som minder meget om spændingshovedpine og migræne og således den smerter og gener man forsøger at medicinere sig selv imod.

Abstinens lignende symptomer er ikke ualmindelig såfremt man forsøger at nedsætte medicin forbruget – hvilket for nogle kan resultere i flere hovedpiner og gener, og derfor øget tilbøjelighed til tilbagefald i medicin forbrug, da hverdagen skal hænge sammen.

Din Kiropraktor kan hjælpe med overgangen i denne periode og mindske smerter, gener og hovedpine således at nedtrapningen af forbruget lettes. Samtidig kan din kiropraktor hjælpe dig med at afdække de bagvedliggende årsager til dine hovedpine og kan hjælpe dig med øvelser og træning til forebyggelse af dine hovedpiner – din kiropraktor kan tillige hjælpe dig med at finde provokative faktorer i dagligdagen og hjælpe dig med tiltag til at ændre disse således at hyppigheden og intensiteten af dine hovedpiner kan mindskes,