Blog

Dette skal du være særligt opmærksom på, hvis du har været ude for en arbejdsulykke

Når man kommer til skade eller på andre måder er impliceret i en ulykke i forbindelse med sit arbejde, er der en række praktiske ting, man bør have in mente. For det først skal man sikre sig, at skaden bliver anmeldt inden for gældende frist til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men der kan også være andre instanser, hos hvem man kan søge erstatning efter en arbejdsulykke.

 

I dette indlæg giver vi 3 gode råd til, hvad du som skadelidt bør være opmærksom på, når du har været ude for en arbejdsulykke.

Søg juridisk hjælp fra start

Det kan være en juridisk jungle og ikke mindst en langtrukken proces at føre en erstatningssag selv. Det tærer på kræfterne, og det kan føles uoverskueligt at være oppe mod et bureaukrati med komplekse regler.

 

Og man skal være påpasselig. For de mindste ændringer i ens udsagn omkring skades- og hændelsesforløbet, kan have betydning for, om hvorvidt en erstatning i sidste ende bliver tilkendt.

 

Derfor er det en god idé at søge råd og vejledning hos et professionelt advokatfirma, som kan sørge for at holde overblikket over samtlige akter og dokumenter, så sagen forløber, som den skal.

 

I mange tilfælde vælger de fleste først at inddrage en erstatningsadvokat, når sagen har kørt gennem en længere periode – i nogle tilfælde i en årrække, hvilket har kostet på den personlige ressourcebank. Derfor er vores klare råd at tage kontakt til et advokatfirma så tidligt som muligt i processen.

Overhold anmeldelsesfristerne

Når man har været ude for en arbejdsulykke, er det som udgangspunkt arbejdsgivers ansvar at anmelde skaden inden for 9 dage efter ulykkens indtræden.

 

I nogle situationer kan man dog være nødt til selv at anmelde skaden, hvis arbejdsgiver af den ene eller anden grund ikke har fået det gjort. I disse tilfælde anmelder man skaden via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

 

Såfremt det drejer sig om en erhvervssygdom, er det imidlertid hos de læger, som ved undersøgelse konstaterer, at der er tale om en erhvervssygdom, at anmeldelsesansvaret ligger.

Hav tålmodighed

Arbejdsskadesager er desværre notorisk kendte for at være en lang proces. Derfor er det med at væbne sig med tålmodighed og have tillid til, at advokaten gør sit absolut bedste for at få trumfet din sag igennem.

 

Når først en sag er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, er det dem, der i første omgang skal tage stilling til, om din sag overhovedet er omfattet af loven. Er den dét, skal styrelsen herefter tage stilling til, hvilke erstatningsposter, du er berettiget til.

 

Dette kan være alt lige fra erstatning for varige mén, for tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne, for udgifter til behandling og medicin, samt svie og smerte.

 

I nogle tilfælde er man kun berettiget til én erstatningspost, mens man i andre kan være berettiget til hele paletten. Det er derfor vigtigt, at man kender sine muligheder og har et juridisk hold bag sig, så man får tilkendt det, man har krav på.