Blog

Theraplay: Styrk relationen gennem leg

silhouette of hugging couple

Hvad er Theraplay?

Theraplay er en legende tilgang til at styrke relationer mellem børn og voksne. Det er en relationsbaseret legeterapi, der er både interaktiv, fysisk og sjov. Metoden er baseret på tilknytningsteorien og tager udgangspunkt i barnets behov for tryghed, omsorg og nærvær.

Hvordan arbejder man med Theraplay?

I et Theraplay-forløb skaber man et trygt og støttende rum, hvor barnet og den voksne kan lege og interagere frit. Terapeuten vejleder og støtter barnet og den voksne i at:

 • Udvikle en sund tilknytning: Theraplay fokuserer på at opbygge en stærk og sund relation mellem barnet og den voksne. Dette gøres ved at skabe positive og glædelige interaktioner, der er præget af nærvær, omsorg og gensidig respekt.
 • Styrke barnets selvregulering: Theraplay kan hjælpe barnet med at udvikle evnen til at håndtere sine følelser og impulser på en sund måde. Dette gøres ved at give barnet redskaber til at berolige sig selv, sætte grænser og udtrykke sine behov på en konstruktiv måde.
 • Øge barnets selvværd: Theraplay kan styrke barnets selvværd ved at give barnet positive oplevelser og succesoplevelser i samspillet med den voksne. Dette kan bidrage til, at barnet får en mere positiv opfattelse af sig selv og sine evner.
 • Forbedre kommunikationen: Theraplay kan forbedre kommunikationen mellem barnet og den voksne ved at lære dem at lytte til hinanden, udtrykke deres behov på en klar måde og finde fælles løsninger på konflikter.

Hvorfor arbejder man med Theraplay?

Theraplay kan være en effektiv hjælp til en række forskellige problemstillinger, f.eks.:

 • Tilknytningsforstyrrelser: Theraplay kan være en effektiv behandling af tilknytningsforstyrrelser hos børn. Den kan hjælpe barnet med at opbygge en sund og tryg relation til den voksne.
 • Adfærdsproblemer: Theraplay kan være en hjælp til børn med adfærdsproblemer. Den kan lære barnet at håndtere sine følelser og impulser på en sund måde og forbedre barnets sociale færdigheder.
 • Lavt selvværd: Theraplay kan styrke barnets selvværd ved at give barnet positive oplevelser og succesoplevelser i samspillet med den voksne.
 • Kommunikationsproblemer: Theraplay kan forbedre kommunikationen mellem barnet og den voksne ved at lære dem at lytte til hinanden, udtrykke deres behov på en klar måde og finde fælles løsninger på konflikter.

Theraplay: En investering i barnets fremtid

Theraplay kan være en uvurderlig hjælp til børn og familier, der står over for udfordringer. Det er en investering i barnets fremtid og kan bidrage til at barnet udvikler sig til en sund og velfungerende person.

Theraplay i Danmark:

Udover at være en veldokumenteret metode, er Theraplay også en tilgængelig metode i Danmark. Flere og flere terapeuter uddanner sig i Theraplay, og der findes nu et bredt netværk af certificerede Theraplay-terapeuter i hele landet. Du kan finde mere information om Theraplay og finde en terapeut i dit område på hjemmesiden for Dansk Theraplay Forening.

Theraplay for alle:

Theraplay er en metode, der kan bruges med børn i alle aldre og med en bred vifte af udfordringer. Den kan også bruges med voksne, f.eks. i par- eller familieterapi. Der findes desuden tilpassede Theraplay-programmer til specifikke målgrupper, f.eks. børn med autisme eller ADHD.

Theraplay i praksis:

En Theraplay-session foregår typisk i et legrum, hvor der er plads til leg og bevægelse. Terapeuten deltager aktivt i legen og vejleder barnet og den voksne i at:

 • Forstå hinandens signaler: Terapeuten hjælper barnet og den voksne med at læse hinandens kropssprog og følelsesmæssige signaler. Dette kan forbedre kommunikationen og forhindre misforståelser.
 • Udtrykke følelser på en sund måde: Terapeuten skaber et rum, hvor barnet kan føle sig tryg ved at udtrykke alle sine følelser, både positive og negative. Dette kan hjælpe barnet med at håndtere sine følelser på en sund måde.
 • Sætte grænser og sige nej: Terapeuten lærer barnet at sætte grænser og sige nej på en assertiv måde. Dette kan styrke barnets selvværd og hjælpe barnet med at opbygge sunde relationer.
 • Have det sjovt sammen: Theraplay handler om at have det sjovt sammen og nyde hinandens selskab. Dette kan styrke båndet mellem barnet og den voksne og skabe en mere positiv atmosfære i hjemmet.

Theraplay: En investering i fremtiden:

Theraplay kan være en uvurderlig hjælp til børn og familier, der står over for udfordringer. Det er en investering i barnets fremtid og kan bidrage til at barnet udvikler sig til en sund og velfungerende person.

Theraplay: Mere end bare leg:

Theraplay er mere end bare leg. Det er en kraftfuld metode, der kan have en dybtgående indflydelse på barnets relationer, selvværd og mentale sundhed. Hvis du overvejer at prøve Theraplay, er det en god idé at kontakte en certificeret Theraplay-terapeut for at få mere information og afklare, om det er det rigtige for dig og din familie.